Škola Obnovy Venkova o.p.s.

Tisk   |   Napište nám   |   Kontakt

Vítáme Vás !

Škola obnovy venkova byla založena v roce 1997. V dubnu roku 2007 bylo rozhodnuto o přesunu sídla společnosti do Liběšic a zároveň byla slavnostně otevřena kancelář v Mostě jako její detašované pracoviště. Byla uzavřena mandátní smlouva s Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje, a.s. o podpoře činnosti ŠOV.

Současná činnost Školy

  • Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání. LogoKPZ ŠOV je v tomto projektu krajským koordinátorem pro Národní institut dětí a mládeže společně s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy pro území Ústeckého kraje. Společně se svými partnery zajistí ŠOV odpilotování celkem 18 různých projektů do konce roku 2012.
  • V projektu s názvem „Přijedeme za Vámi aneb Postupujme odpovědně“ zajišťujeme tzv. Vzdělávací dny v obcích
  • Nabídka školících seminářů, veřejné zakázky a média na venkově.
  • Aplikace pro pomoc při vyhledávání vhodných dotačních titulů a grantů.
  • Poskytování odborné asistence a servisu obcím jejich svazkům a mikroregionům, ziskovým i neziskovým subjektům působícím na venkově při zpracování žádostí do evropského Programu rozvoje venkova – EAFRD 2007 – 2013 a aktuálního krajského Programu obnovy venkova
  • Poskytování poradenské činnosti - zprostředkování kontaktů na klíčové aktéry, instituce, organizace a spolky aktivně působící ve venkovském prostoru v rámci Ústeckého kraje, architekty a projekční firmy
  • Spolupráce s místními akčními skupinami působícími na území Ústeckého kraje, poskytování metodické a technické asistence, facilitace činnosti

Pořádané akce

  • Celostátní setkání škol obnovy venkova Liběšice 2010

Představení společnosti

  • ŠOV - formát PDF (777 KB)

Copyright © 2008 Škola Obnova Venkova o.p.s.