Škola Obnovy Venkova o.p.s.

Tisk   |   Napište nám   |   Kontakt

Co chceme

Raději učíme spravovat sítě, nežli chytat ryby holýma rukama…

Škola svým zaměřením a činností jednoznačně podporuje ekonomické a sociální dění na venkově, především na území Ústeckého kraje. Specifické prostředí venkovského prostoru považuje za mimořádnou a vzácnou hodnotu a snaží se posílit jedinečnou pozici venkova oproti velkým městům a zachovat tradiční ráz venkovského života a blízkých mezilidských vztah, které se v něm utváří. Aktivně hledá způsoby definice a naplnění pojmu „venkov“.

Poslání společnosti

 • Podpora obnovy a rozvoje venkova v ČR s důrazem na činnost v ústeckém kraji
 • Vyhledávání spolupracujících organizací s podobným zaměřením v tuzemsku i zahraničí
 • Poskytování poradenství, konzultací a informací týkajících se obnovy a rozvoje venkova
 • Pořádání tématicky zaměřených regionálních, národních a mezinárodních konferencí, seminářů, výstav, vzdělávacích, výchovných a společensko-kulturních akcí.
 • Poskytování služeb zaměřených na rozvoj, podporu a mobilizaci venkovské společnosti a spolkového života, sdružování lidských, materiálních a finančních zdrojů nezbytných pro jeho rozvoj.
 • Vytváření mezisektorových lokálních partnerství na venkově
 • Iniciace a podpora komunitního života na venkově

Východiska činnosti

 • Škola se ve své činnosti zaměřuje na to, co v daném místě (obci, svazku obcí, mikroregionu) již funguje a na tom staví. Nehledá to, co je rozbité, ale to, co funguje. Respektuje základní princip dlouhodobé udržitelnosti rozvojových aktivit
 • Ve svých aktivitách se opírá o znalosti, zkušenosti a venkovských obyvatel a aktivních aktérů na venkově, neboť právě oni jsou největšími experty na rozvoj svých obcí. Pomáhá tak z pozice průvodce a rádce.
 • Škola respektuje jedinečnost každého venkovského místa i každého člověka v něm. Respektuje jedinečnost místních vztahů a specifik.
 • Škola je otevřená každému, kdo chce být užitečný svému místu.

Cíle činnosti

 • Systémovým přístupem, aktivní komunikací a kvalitní prací získat důvěru a respekt veřejných i soukromých institucí v regionu.
 • Stát se centrem informací, krátkodobých kurzů, poradenství a technické pomoci pro přípravu projektů, které mohou být spolufinancovány z veřejných zdrojů.
 • Zajišťovat pravidelný informační servis venkovským obcím (semináře, zpravodaje).
 • Stát se stěžejním a zároveň důvěryhodným partnerem venkovských obcí v Ústeckém kraji pro čerpání dotací z evropských a národních dotačních programů.
 • Posílení občanských iniciativ na venkově.

Copyright © 2008 Škola Obnova Venkova o.p.s.