Škola Obnovy Venkova o.p.s.

Tisk   |   Napište nám   |   Kontakt

Co děláme

Současná činnost Školy

  • Nabídka školících seminářů, veřejné zakázky a média na venkově.
  • Aplikace pro pomoc při vyhledávání vhodných dotačních titulů a grantů.
  • Projekt spolupráce s názvem „Hovořme s venkovskými lidmi, podporujme jejich vzdělávání, ale především jim naslouchejme
  • Poskytování odborné asistence a servisu obcím jejich svazkům a mikroregionům, ziskovým i neziskovým subjektům působícím na venkově při zpracování žádostí do evropského Programu rozvoje venkova – EAFRD 2007 – 2013 a aktuálního krajského Programu obnovy venkova
  • Poskytování poradenské činnosti - zprostředkování kontaktů na klíčové aktéry, instituce, organizace a spolky aktivně působící ve venkovském prostoru v rámci Ústeckého kraje, architekty a projekční firmy
  • Spolupráce s místními akčními skupinami působícími na území Ústeckého kraje, poskytování metodické a technické asistence, facilitace činnosti

Copyright © 2008 Škola Obnova Venkova o.p.s.