Škola Obnovy Venkova o.p.s.

Tisk   |   Napište nám   |   Kontakt

Kdo jsme

Historie Školy

Škola obnovy venkova byla založena v roce 1997 z iniciativy starosty obce Libčeves Ing. Michalem Pospíšilem a Mgr. Bohuslavem Blažkem, významným českým sociálním ekologem a myslitelem, jako jedna z prvních škol s tímto zaměřením v ČR a s celostátní působností.

V období let 1997 - 2002 byla zaměřena především na vzdělávání tzv. regionálních kurátorů, pořádání konferencí a seminářů. Do konce roku 2002 se podařilo zorganizovat přes 30 seminářů na nejrůznější aktuální venkovská témata. Další náplní bylo vydávání skript a odborných publikací zabývajících se problematikou venkova. V roce 2002 došlo ke změně zaměření Školy orientující se především na poradenskou a servisní činnost.

Činnost v roce 2006 lze charakterizovat jako ozdravění, aktivizaci a dokončení stabilizačního procesu ve společnosti. Byla uzavřena mandátní smlouva s RRA ÚK o podpoře činnosti ŠOV. Ze strany RRA probíhala a dosud probíhá významná technická, personální i finanční podpora. V dubnu roku 2007 byl schválen přesun sídla společnosti do Liběšic a zároveň byla slavnostně otevřena kancelář školy v Mostě. V témže roce byl personálně posílen i pracovní tým Školy.

Orgány společnosti

  • tříčlenná správní rada
  • tříčlenná dozorčí rada
  • ředitel – vedoucí projektu
  • tým lektorů

Naši partneři

S kým spolupracujeme


Copyright © 2008 Škola Obnova Venkova o.p.s.